NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om ACG-systemets koppling till ersättning bör avskaffas eller omformas

Regionfullmäktige 22 september 2020

Motionärerna vill att en utredning ska visa hur stor skillnaden i ersättning skulle bli vid användande av ACG-poäng enligt nuvarande system, jämfört med ersättning baserad på i huvudsak befolkningsdata såsom ålder, kön och socioekonomisk belastning. De vill även att det utreds åtgärder för att förändra ersättningssystemet för att undvika ekonomisk manipulering.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut enligt förslag.

Motion Mariette Risberg Demokraterna ACG

Program
13 av 22
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Regionfullmäktige 22 september 2020