Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 31-32 (Anmälan av inkomna motioner & Anmälningsärende)

Regionfullmäktige 22 september 2020

Fyra motioner har kommit in:

1. Motion av Carina Örgård (V) om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador.

2. Motion av Janette Olsson (S) med flera om att etablera en digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa.

3. Motion av Bijan Zainali (S) och Louise Åsenfors (S) om granskning av användningen av regionalt stöd och offentlig finansiering.

4. Motion av Janette Olsson (S) med flera om jämlik vård för personer som upplevt eller bevittnat våld i nära relation

Inkomna motioner

Program
17 av 22
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Regionfullmäktige 22 september 2020