Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om utbildningskrav för vårdbiträden i VG-regionen

Regionfullmäktige 22 september 2020

Malin Sjunneborn (S) har i motion om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen (VGR) föreslagit att alla vårdbiträden som anställs i VGR ska ha genomfört 40 veckors utbildning enligt Skolverkets utbildningsplan och i enlighet med SKR:s och Kommunals avsiktsförklaring.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande om bifall.

Motion Socialdemokraterna Vård Malin Sjunneborn Utbildning

Program
14 av 22
Publicerad
tisdag 22 september 2020

Regionfullmäktige 22 september 2020