Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum för protokoll

Program
1 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020