Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Priser och stipendiat

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020

Regionfullmäktige delade ut årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium digitalt till mottagarna.

Parasportstipendium 2020

Västra Götalandsregionen utlyser årligen Parasportstipendium för att synliggöra idrott som en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha ett mer innehållsrikt liv. Stipendiesumman på 150 000 kronor delas i år ut till sju olika stipendiater.

Isabelle Fredholm från Nossebro tävlar i paradressyr.

Marika Vaihinger från Trollhättan tävlar i pararodd.

Anja Händén från Brämhult tävlar i bordtennis.

Julia Johansson från Göteborg tävlar i handboll.

Västra Frölunda IF, fotboll med inriktning rörelsenedsättning.

Göteborgs Curlingklubb, rullstolcurling.

Christoffer Andersson från Mölndals CK som är ledare för paracykel.

Se mer information på särskild hemsida: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/aktuellt-manskliga-rattigheter/arets-parasportstipendiater-ar-utsedda/

Människorättsstipendium 2020

Beredningen för mänskliga rättigheter utlyser varje år ett människorättsstipendium på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete. Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer som är verksamma och bosatta i Västra Götalands län och som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter.

Människorättsstipendiet på 100 000 kronor tilldelas Antidiskrimineringsbyrån Väst (före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering). Byråns mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Se mer information på särskild hemsida: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/aktuellt-manskliga-rattigheter/antidiskrimineringsbyran-vast-far-arets-manniskorattsstipendium/?fbclid=IwAR3dKyfnXeVkswS4VhtGs4cH1-U0qLJOu-jK0x8xBV2p6TzU0knDa9xfSRw

Folkhälsopris 2020

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet utlyser varje år ett folkhälsopris på 50000 kronor. Syftet med folkhälsopriset är att uppmärksamma och uppmuntra nyskapande och inspirerande metoder, åtgärder eller personer som på ett positivt sätt bidragit till arbetet för social hållbarhet och jämlik hälsa i Västra Götaland.

Folkhälsopriset på 50 000 kronor delas av Rosenlundsstödet och Gullspångs IF samt deras tränare Matilda Fröjd. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg. Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.

Se mer information på särskild hemsida: https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/aktuellt-folkhalsa/rosenlundstodet-samt-matilda-frojd-och-gullspangs-if-far-arets-folkhalsopris/?fbclid=IwAR0oB69CsDySnE4NhRL3JfOfl0zRSU6Vg1fsYFVHCDLrkX0GRnEptBXQN2E

Människorättsstipendium Folkhälsopris Parasportstipendium

Program
14 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2020