Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Justering av regelverk för sjukresor

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar att justera regelverket för sjukresor. Genom justeringen höjs egenavgifterna och högkostnadsskyddet för sjukresor. Högkostnadsskyddets justering innebär samtidigt att patienter som reser ofta kommer att nå högkostnadsgränsen snabbare.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik till att motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1, 34 kronor per enkelresa.

Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med egen bil och sjukresetaxi med 125 kronor per enkelresa.

Regionfullmäktige höjer högkostnadsskyddet för sjukresor till 2 000 kr.

Förändringen träder i kraft den 1 juli 2021.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om att uppräkna egenavgiften för sjukresetaxi och sjukresa med egen bil enligt index.

Beslut: enligt förslag

Kollektivtrafik Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Sjukresa

Program
8 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige