Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om när förbättras tillgängligheten inom ögonsjukvården?

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige

6. Interpellation av Jeanette Olsson (S) om när förbättras tillgängligheten inom ögonsjukvården?

Janette Olsson (S) frågar Jonas Andersson (L):

• Vilka är dina förslag på åtgärder för ögonsjukvården vad gäller tillgänglighet och kötider?

• När kommer Västra Götalandsregionen ha en ögonsjukvård som håller sig inom

vårdgarantin?

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson

Program
30 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige