Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om översyn av tjänstemannaorganisationen

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige

37. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om översyn av tjänstemannaorganisationen

Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen tillsätter en extern utredning för att utreda om tjänstemannaorganisationen är kostnadseffektiv, har rätt kompetens och sammansättning. Regionstyrelsen har vidtagit flera åtgärder med liknande inriktning. Eftersom regionstyrelsen vidtagit åtgärder för att sänka kostnader och effektivisera Koncernkontoret är det i dagsläget inte motiverat att anlita extern konsult för fortsatt arbete.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Sverigedemokraterna Rose-Marie Antonsson Tjänstemannaorganisation

Program
26 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige