Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Låt NB-styrelsen besluta vilka gymnutbildng. som erbjuds

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige

29. Motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att låta naturbruksstyrelsen besluta vilka gymnasieutbildningar som lämpligast erbjuds på vilket naturbruksgymnasium (bordlagd RF 30/11-1/12)

Hannyah Jörtoft (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige upphäver den detaljstyrande skrivelsen i den övergripande planen som beslutar vilka utbildningar som ska erbjudas på vilka skolor. Motionären förslår också att styrelsen för naturbruksskolorna själva får bestämma över kursutbudet i samtliga skolor.

Förslag till beslut:

Motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Hannyah Jörtoft Naturbruksgymnasium

Program
16 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Teckenspråkstolkad 16 februari 2021 Regionfullmäktige