Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - patienter som experter vid en kris

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige

Motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om modell för patienter som experter vid en kris

Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram en modell för patienter som experter vid en kris för att stärka och förbättra dialogen med patientföreningar och anhöriggrupper och upparbeta rutiner för en stärkt patientmedverkan. Personalens erfarenheter av en kris i vården ska också tas tillvara.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Båda instanserna har föreslagit att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom ramen för det personcentrerade arbetssättet med levande biblioteket samt med förvaltningarnas egna insatser för att följa upp personalens erfarenheter efter pandemin.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Maria Brauer Krishantering

Program
11 av 17
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige