Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 20-22

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige

20. Anmälan av inkomna motioner (kl 15:38)

Fem motioner har kommit in till dagens sammanträde.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

21. Anmälningsärenden (kl 15:38)

Regionfullmäktige beslutar att notera granskningsrapport från revisorskollegiet.

Beslut: enligt förslag

22. Valärenden - Valberedningens förslag till val (kl 15:39)

Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag till val.

Beslut: enligt förslag

Program
13 av 17
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige