Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige

Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor

Marianne Berntsson (D), med flera, har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) inför en förutsägbar, förmånlig och väldefinierad lönetrappa för vidareutbildade sjuksköterskor som väljer att arbeta kvar i den patientnära vården. Motionen har skickats på remiss till personalutskottet. Att införa en lönetrappa utifrån motionärens beskrivning går inte i linje gällande löneavtal och VGR:s lönepolitiska arbete. Lönerna i VGR fördelas individuellt och differentierat och ska avspegla uppnådda mål och resultat.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

Motion Marianne Berntsson Demokraterna Löner

Program
12 av 17
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige