NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om statlig närvaro i kommunerna

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige

Interpellation av Michael Melby (S) om statlig närvaro i kommunerna

Michael Melby (S) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om statlig närvaro i kommunerna.

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057365

Interpellation Michael Melby Stat och kommun

Program
17 av 17
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021

Teckenspråkstolkad 26 oktober 2021 Regionfullmäktige