Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Interpellation om löneutbetalning på SU

Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

4. Interpellation av Lars Holmin (M) om påståendet att Sahlgrenska Universitetssjukhuset riskerar att inte kunna betala ut löner till sina anställda (klockan 10:12)

Lars Holmin (M) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

Finns det någon sanning i påståendet att Sahlgrenska Universitetssjukhuset faktiskt riskerar att inte kunna betala ut löner till sina omkring 17 000 anställda?

Om så är fallet, varför har ägarutskottet inte blivit informerat om den uppenbara risken att sjukhuset inte kan betala ut löner till sina anställda?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S): https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451106?agendaItemId=321880

Interpellation Moderaterna Löner Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lars Holmin

Program
9 av 16
Publicerad
tisdag 24 oktober 2023