Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15. Motion om medicinsk riktlinje för mammografi

Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

15. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger (klockan 13:31)

Rose-Marie Antonsson och Åse Nicklasson från Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en regional medicinsk riktlinje (RMR) ska utvecklas och införas för mammografier av täta bröst. De föreslår också att kontrastmammografi av täta bröst ska erbjudas vid särskilda skäl. Förslaget har skickats på remiss till olika sjukvårdsinstanser inom VGR.

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns redan en regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening och radiologisk brösttäthet som inkluderar hantering av täta bröst. Ett arbete för ett nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening pågår också inom regionala cancercentrum i samverkan. VGR följer Socialstyrelsens rekommendationer för bröstcancerscreening. I en uppdaterad version av rekommendationerna anser Socialstyrelsen att det inte finns tillräcklig evidens för att använda alternativa undersökningsmetoder, som kontrastförstärkt mammografi, för personer med tät bröstvävnad i den nationella screeningen.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärendet avgjordes efter votering.

Motion Sverigedemokraterna Rose-Marie Antonsson Mammografi Åse Nicklasson

Program
14 av 16
Publicerad
tisdag 24 oktober 2023