Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

16-18. Nya motioner, Anmälnings- och Valärenden

Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

16. Anmälan av inkomna motioner (klockan 13:43)

Följande motioner anmäls:

Motion av Jörgen Andersson (SD) och Ove Kaye (SD) om att förändra modellen för internhyra.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om höj språkkravet för patientsäkerhetens skull.

Motion av Tomas Brandberg (SD) med flera om att utreda regionens styrning av inköp och upphandlingsförfarandet med mål om förbättring och effektivisering.

Motion av Lars Holmin (M) om användning av artificiell intelligens (AI) och digitala beslutssystem inom hälso- och sjukvården.

Motion av Pär Lundqvist (L) om försöksverksamhet med brukarrum.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

17. Anmälningsärenden (klockan 13:48)

Inga anmälningsärenden har kommit in. Regionfullmäktige noterar informationen.

18. Valärenden (klockan 13:49)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag.

Program
15 av 16
Publicerad
tisdag 24 oktober 2023