Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Interpellation om ökade kostnader av tolktjänst

Regionfullmäktige 23-24 oktober 2023

6. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om ökade kostnader för tolkanvändning (klockan 10:31)

Maria Lindgren (SD) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), följande:

Hur ser de rödgrönas strategi ut för att minska kostnaden för tolkanvändning i Västra Götalandsregionen?

Avser styret att införa en avgift för tolkanvändning för den som är svensk medborgare?

Interpellationssvar från My Alnebratt (S): https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451106?agendaItemId=321882

Sverigedemokraterna Interpellation Helén Eliasson Tolktjänster Maria Lindgren Kostnadsökningar

Program
11 av 16
Publicerad
tisdag 24 oktober 2023