NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Regionfullmäktige 2 november 2010

Sammanträde med nyvalda regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 2 november 2010 kl 10.00.

Program
1 av 14
Publicerad
tisdag 02 november 2010