Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inkallseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser

Regionfullmäktige 2 november 2010

Regionfullmäktige beslutade om i vilken ordning ersättare ska gå in när ordinarie ledamot är frånvarande.

Program
8 av 14
Publicerad
tisdag 02 november 2010