Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Beslut om Kulturplan

Regionfullmäktige 2 november 2010

Regionfullmäktige beslutade godkänna underlaget till Regional kulturplan 2011-2012. Genom den regionala kulturplanen förstärker Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland inflytandet och ansvaret för fördelningen av statliga bidrag till kulturområdet. Det gör att möjligheten till regionala prioriteringar och variationer ökar.

De verksamheter som ska ingå i den nya modellen för fördelning av bidrag till kulturverksamheter är:

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Regional museiverksamhet

Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Regional arkivverksamhet

Filmkulturell verksamhet

Regional biblioteksverksamhet

I samverkan med nationella nivån vill Västra Götalandsregionen diskutera Filmens framtidsformer, Trappan, Dansområdet, Musik Direkt, Kulturarvsområdet, Den samtida musiken, El Sistema, Interkulturell pedagogik, En plattform för ungas delaktighet, Nationell plattform för arkitektur med fokus på barn och ungdomars deltagande, Ett tidskriftscentrum, Bild och formområdet

Underlaget till regional kulturplan har tagits fram tillsammans med kommunernas företrädare och kulturverksamheter.

Beslutet togs efter votering där 139 röstade för förslaget och tio mot.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Program
12 av 14
Publicerad
tisdag 02 november 2010