Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fullmäktiges arbetsformer 2011-2014

Regionfullmäktige 2 november 2010

Regionfullmäktige beslutade att fastställa förslaget till nya arbetsformer för regionfullmäktige för mandatperioden 2011-2014. Beslutet innebär att nuvarande arbetsformer behålls i stort och vidareutvecklas. Förändringar är att förbättra informationen till allmänheten om de frågor som behandlas på regionfullmäktige bland annat genom information på vgregion.se, i kungörelseannonserna och genom att använda sociala medier.

För att öka ledamöternas delaktighet och stärka fullmäktiges roll kommer tillfälliga fullmäktigeberedningar med inriktning på olika ämnen att tillsättas.

Program
10 av 14
Publicerad
tisdag 02 november 2010