Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 11 februari 2014

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 11 februari 2014 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Informationsärende

Rapport om analys av beställarstyrningen av hälso- och sjukvården i

Västra Götalandsregionen

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2014

Frågestund

Diarienummer RS 42-2014

Interpellationer

- Kristina Jonäng (C) om hur vi effektivast bidrar till att trafiksektorn minskar klimatutsläppen

Diarienummer RS 236-2014

- Conny Brännberg (KD) om bemanningen inom psykiatrin på Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer RS 261-2014

- Jonas Andersson (FP) om städning i hälso- och sjukvårdens lokaler

Diarienummer RS 263-2014

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen - godkännande av överskridande av budget

Diarienummer RS 16-2013

Vårdval Rehabilitering inom primärvården

Diarienummer RS 35-2013 (kompletterande MBL-protokoll senare)

Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017

Diarienummer RS 675-2011

Revidering av reglemente för patientnämnderna

Diarienummer RSK 1031-2009

Säkerhetspolicy för publikt nät

Diarienummer RS 2086-2012

Solenergiplan för Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 1700-2013

Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus.

Revidering av Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 685-2013, 722-2011

Pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik – steg 1 ”enkelhet”

RS 165-2014 (RS 4 mars – kompletterande handlingar senare)

Motion av Daniel Rondslätt (SD) om regional produktdefinition

Diarienummer RS 908-2013

Anmälan av inkomna motioner

Diarienummer RS 2003-2013, 270-2014

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2014

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

Diarienummer RS 3-2014

Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
1 av 17
Publicerad
tisdag 11 februari 2014