Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärende 12-15

Regionfullmäktige 11 februari 2014

Motion av Daniel Rondslätt (SD) om regional produktdefinition.

Beslut enligt förslag

Anmälan av inkomna motioner

Leif Blomqvist (S) m.fl. Kan vi exportera sötvatten?

Anders Fasth (KD) om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå.

Mariella Olsson (FP) och Kristina Garpenholm (FP) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper.

Daniel andersson (FP) och Mariella Olsson (MP) om mammografi för kvinnor 75 år och äldre.

Marith Hesse (M) och annika Tännström (M) om inrättande av diagnostiskt centrum.

Gunilla Levén (M) om genomlysning av Västra Götalandsregionens internationella åtaganden.

Annika Tännström (M) om utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn.

Magnus Palmström (M) om inrättande av regionens innovationspris.

Birgitta Losman m. fl. (MP) om att ta pågatågseffekten till Västra Götaland.

Program
16 av 17
Publicerad
tisdag 11 februari 2014