Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus

Regionfullmäktige 11 februari 2014

Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus.

Revidering av Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen

Beslut enligt förslag

Votering

Beslutet avgjordes genom propositionsordning med votering i varge steg.

1. Frågan om bifalla/avslå att frågan avgörs vid dagens sammanträde: bifall 135, avslag 10, avstod 1.

2. Bifall/avslag till att-sats 1: bifall 141, Avslag 4, avstod 3.

3. Bifall/avslag till att-sats 2: bifall 114, avslag 33, avstod 1.

Reservation (SD) samt Monica von Martens (MP)

Program
14 av 17
Publicerad
tisdag 11 februari 2014