Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Under 2017 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Samordningsförbunden fick sammanlagt 165,5 miljoner kronor från huvudmännen under 2017, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen. Bidragen från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna uppgick till 40,2 miljoner kronor.

Samordningsförbundens sammanlagda resultat uppgick till -0,9 miljoner kronor, med ett spann från -2,6 miljoner kronor till +3,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet minskade med 0,9 miljoner kronor och var vid 2017 års bokslut 36,2 miljoner kronor.

För samtliga Samordningsförbund har revisionsrapporterna yrkat på ansvarsfrihet.

Regionfullmäktige beviljar samtliga samordningsförbund ansvarsfrihet för 2017.

Beslut: enligt förslag

Samordningsförbund Revisionsberättelse

Program
6 av 17
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige