Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att använda ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier ...

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige

15. Motion av Patrik Silfverklinga (SD) med flera om att använda ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer avslås (14:35)

Patrik Silverklinga (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion från oktober 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att utreda inom vilka vårdmiljöer det är lämpligt att använda ultraviolett ljus för desinfektion och efterkontroll av städning. Motionärerna vill också att kostnaden för detta utreds, samt att man därefter börjar använda ultraviolett ljus i konstaterat utsatta vårdmiljöer. Motionärerna motiverar sitt förslag med att Västra Götalandsregionen bör intensifiera kampen mot spridning av antibiotikaresistenta bakterier och därför använda sig av denna metod för desinfektion.

Motionen har skickats på remiss till servicenämnden, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska avslås bland annat på grund av otillräcklig evidens och att det inte bedöms kostnadseffektivt.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslagSD resrverar sig mot beslutet

Motion Sverigedemokraterna Magnus Harjapää Patrik Silfverklinga

Program
16 av 17
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige