Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Koncernprognos 31 maj 2018 - upphävande av beslut om höjning av så kallat brutet tak

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige

Koncernkontorets bedömning är ett ekonomiskt resultat på helåret om cirka minus 250 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med delårsrapporten per mars med samma belopp. Koncernresultatet efter maj månad är minus 862 miljoner kronor, vilket är cirka 97 miljoner kronor bättre än budget men cirka 824 miljoner kronor sämre än resultatet för maj 2017.

Budget

Program
7 av 17
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Teckenspråkstolkad 9 oktober 2018 Regionfullmäktige