Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Teckenspråkstolkad 10 juni 2019 Regionfullmäktige

http://play.fnf.nu/player/1693-regionfullmaktige-10-11-juni-2019">Här finns en alternativ spelare, som kan fungera bättre på vissa enheter

Sammanträde med regionfullmäktige, den 10-11 juni 2019 på Bohusgården Hotell och Konferens, Nordens väg 6, Uddevalla

Tider

 • Klockan 09.00 - Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
 • Klockan 09.30 - Sammanträdet startar
 • Klockan 14.00 - Utdelning av regionens kulturpris 2019

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 2. Frågestund

 3. Budget 2020 för Västra Götalandsregionen

 4. Budget 2019 för Västra Götalandsregionens revisorer

 5. Reglementen för nämnder och styrelser 2019-2022

 6. Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag

 7. Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Rehab

 8. Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral

 9. Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral 2019: Täckningsgradspåverkan vid digitala distanskontakter andra landsting

 10. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020

 11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans och Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

 12. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för Stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus

 13. Anmälan av inkomna motioner

 14. Anmälningsärenden till regionfullmäktige

 15. Valärenden

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/212615">Mer information kring handlingarna finner du här!

Program
1 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019