Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2020

Teckenspråkstolkad 10 juni 2019 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige och regionstyrelsen beslutar varje år om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.

Bolagsstämmor blir den 10 mars 2020. Förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess utskott kommer att behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 25 juni 2019.

Regionfullmäktige sammanträder följande datum under 2020: 4 februari, 21 april, 19 maj, 8-9 juni, 22 september, 3 november och 1 december. Regionfullmäktiges sammanträden börjar 09:30. Tvådagarssammanträde börjar 09:30 dag 1 och 09:00 dag 2.

Beslut: enligt förslag

Sammanträdesdagar

Program
16 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019