Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

11-15 Ansvarsfrihet... Anmälan... Valärende

Teckenspråkstolkad 10 juni 2019 Regionfullmäktige

11. Ansvarsfrihet för Kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling (19:19, 10 juni)

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Tolkförmedling Väst bedriver språktolk- och översättningstjänster, Avancerad strålbehandling driver en nationell anläggning för avancerad strålbehandling och Svensk Luftambulans  bedriver ambulanshelikopterverksamhet.

Kommunalförbunden har lämnat årsredovisningar för 2018. I revisionsrapporterna för kommunalförbunden tillstyrker revisorerna i sina revisionsberättelser att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionerna.

VGR bedriver också verksamhet genom kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Detta kommunalförbund har ett förbundsfullmäktige som tar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet har lämnats till VGR.

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling och beviljar ansvarsfrihet för respektive direktion för verksamhetsåret 2018.

Dessutom noterar regionfullmäktige informationen att förbundsfullmäktige för Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse och enskilda ledamöter.

Beslut: enligt förslag

12. Ansvarsfrihet för Stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus (19:20, 10 juni)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har lämnats av stiftelserna för Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus. Revisionsberättelser har lämnats för samtliga, vilka tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för stiftelsernas styrelser.

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus för verksamhetsåret 2018.

Beslut: enligt förslag

13. Anmälan av inkomna motioner (16:40)

Utgår.

14. Anmälningsärenden (19:21, 10 juni)

Utgår.

15. Valärenden (19:22, 10 juni)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Inkomna motioner Val

Program
17 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019