Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag

Teckenspråkstolkad 10 juni 2019 Regionfullmäktige

En översyn av ägardirektiven till de majoritetsägda bolagen är genomförd i samband med och inför den nya mandatperioden.

Under 2016 genomfördes en omfattande översyn av regiongemensamma styrande dokument. Då gjordes även en omfattande granskning och översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Översynen ledde bland annat till att den tidigare bolagspolicyn upphävdes och att ägardirektiven kompletterades med en beskrivning av regionens styrmodell, som också inleder reglementena för nämnder och styrelser.

Västra Götalandsregionen utvecklas kontinuerligt mot en samlad och alltmer enhetlig koncern där delarna tydligt medverkar till helheten. Bolagen medverkar på många sätt till uppfyllelse av regionfullmäktiges mål. I det effektiviseringsarbete som kontinuerligt pågår är möjligheterna att ta tillvara volymfördelar och samordningsmöjligheter en ledstjärna.

Regionfullmäktige fastställer föreslagna ägardirektiv för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Turistrådet Västsverige AB och Regionteater Väst AB. Dessutom uppdrar regionfullmäktige till berörda bolag att på bolagsstämma låta fastställa respektive ägardirektiv.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Regionteater Väst AB Film

Program
15 av 17
Publicerad
måndag 10 juni 2019