Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 19 maj 2020

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 5
Publicerad
tisdag 19 maj 2020