Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 1-6

Regionfullmäktige 19 maj 2020

Vi beklagar avbrottet i ärende 6!

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

2. Bokslutsdispositioner 2019

3. Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2019

4. Revisionsberättelser för 2019 års verksamhet

5. Framställan från nämnder och styrelser om användning av eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2020

6. Kapitaltäckningsgaranti till bolagen med anledning av Covid-19

Vi beklagar avbrottet i ärende 6!

Budget Årsredovisning Avsägelser Nyvalda Bokslut Revisionsberättelse Kapitaltäckningsgaranti Covid-19 Corona

Program
3 av 5
Publicerad
tisdag 19 maj 2020