Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-15

Regionfullmäktige 19 maj 2020

Vi beklagar avbrottet i ärende 6!

6. Kapitaltäckningsgaranti till bolagen med anledning av Covid-19

7. Aktieägargaranti NetWest Sweden AB

8. Koncernens uppföljningsrapport mars 2020 Västra Götalandsregionen

9. Finansiell strategi för Västra Götalandsregionen

10. Övergripande ramverk för budgetprocessen i Västra Götalandsregionen

11. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i Västra Götalandsregionen

12. Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19

13. Avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168)

14. Gemensamma priser för sjukhusen

15. Riktlinje för hantering av internhyra inom kollektivtrafikfastigheter

Budget Kapitaltäckningsgaranti Covid-19 Corona Aktieägargaranti NetWest Sweden AB Uppföljningsrapport Resultatutjämningsreserv Avgiftsfrihet Internhyra Kollektivtrafikfastigheter

Program
4 av 5
Publicerad
tisdag 19 maj 2020