Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 16-29

Regionfullmäktige 19 maj 2020

16. Avrop från extern låneram avseende investeringar i spårvägen för år 2020

17. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 - nytt namngivet kollektivtrafikobjekt- ” Färja Göta Älv”

18. Omfördelning inom regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, nytt namngivet objekt – ”Objekt Väg 678, deletapp Bratteröd-Grohed och Objekt Förbifart Grästorp”

19. Digitaliseringspolicy i Västra Götalandsregionen

20. Försäljning av fastigheten Vättungen 1:173, Bengtsfors kommun

21. Ansökan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

22. Ägardirektiv för Regionteater Väst AB

23. Lokal för regionfullmäktiges möten

24. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

25. Beslutsordning för val och nomineringar

26. Hantering av allmänna handlingar

27. Anmälningsärenden till regionfullmäktige april 2020

28. Anmälan av inkomna motioner

Inkomna motioner Transport Spårväg Transportinfrastrukturplan Färja Göta Älv Objekt Väg 678 Digitaliseringspolicy Försäljning Kommuninvest Regionteater Väst AB

Program
5 av 5
Publicerad
tisdag 19 maj 2020