Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 30nov - 01dec 2020 Regionfullmäktige

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
1 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Teckenspråkstolkad 30nov - 01dec 2020 Regionfullmäktige