NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Teckenspråkstolkad 30nov - 01dec 2020 Regionfullmäktige

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-2020-11-30--12-01/

Ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.

Krister Andersson (S) Fritsla och Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till ersättare i regionstyrelsen för tiden till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Ledamot i arvodesberedningen

Regionfullmäktige godkänner Sven Olssons avsägelse.

Platsen som ledamot i arvodesberedningen blir vakant tills vidare.

Ledamot och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö utses till ledamot i hälso-och sjukvårdsstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.

Nicklas Attefjord utses under samma tid till 1:e vice ordförande.

Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden

Mats Tolfsson (S) Borås utses till ledamot i södra patientnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Mats Tolfsson utses under samma tid till vice ordförande i södra patientnämnden.

Ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Regionfullmäktige godkänner Daniel Brandts avsägelse.

Platsen som ersättare för Socialdemokraterna blir vakant tills vidare.

Ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna.

Amanda Brown Stjärnå (M) Mölndal utses till ledamot i västra hälso-och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 1 januari 2021.

Karin Olsson (M) Partille, Göran Hermansson (S) Hjälteby och Madeleine Libren (S) Lilla Edet utses under samma tid till ersättare i västra hälso-och sjukvårdsnämnden.

Ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige godkänner Hannyah Jörtofts avsägelse.

Ersättare Magnus Harjapää (SD) Grästorp utses till ledamot i östra hälso-och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Jonas Larsson (SD) Falköping utses under samma tid till ersättare.

Ledamot i tandvårdsstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Florentina Pecis avsägelse.

Florentina Peci (S) Trollhättan utses till ledamot i tandvårdsstyrelsen för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ersättare i miljönämnden

Regionfullmäktige godkänner Mathilda Ohlssons avsägelse.

Tomas Karlsson (M) Billdal utses till ersättare i miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i fastighetsnämnden

Regionfullmäktige godkänner Micael Emilssons avsägelse.

Väinö Östhult (S) Borås utses till ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i servicenämnden

Regionfullmäktige godkänner Ove Berlins avsägelse.

Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Vänersborg utses till ledamot i servicenämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i naturbruksstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Viktor Sunds avsägelse.

Sandra Eliasson (C) Bollebygd utses till ersättare i naturbruksstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i styrelsen för Närhälsan

Regionfullmäktige godkänner att ersättaren Lucas Henriksson får behålla sin plats som ersättare i styrelsen för Närhälsan till och med 31 december 2022.

Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Peter Rosholm (S) Bollebygd utses till ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för tiden till och med den 31 december 2022.

Peter Rosholm utses under samma tid till vice ordförande.

Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Regionfullmäktige godkänner Bo Bergstens avsägelse.

Maria Bruckshaw (KD) Falköping utses till ledamot i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i Samordningsförbundet Insjöriket

Regionfullmäktige godkänner Angela Fast Torstenssons avsägelse

Kent Lagrell (M) Öckerö utses till ledamot i Samordningsförbundet Insjöriket för tiden från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg

Anette Karlsson (M) Mariestad utses till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.

Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i styrelsen för Regionteater Väst AB

Regionfullmäktige godkänner Sven Olssons avsägelse.

Platsen som ledamot i styrelsen för Regionteater Väst blir vakant tills vidare.

Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg

Arash Charkhizadeh (M) Göteborg utses till nämndeman i Kammarrätten i Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023

Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige

Följande personer utses till nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige för tiden till och med den 31 december 2023

Billy Kaldemark (S) Kungälv

Kaj Näsman (S), Sollebrunn

Jacob Ceder (S) Vänersborg

Lars Jonasson (S) Göteborg

Dzevida Ramic (S) Hisings Backa

Catharina Örtendahl Rylid (M) Ulricehamn

Peter Forsling (M) Göteborg

Britt-Marie Johansson (M) Trollhättan

Henrik Sjöstrand (M) Brännö

Anna Silvén (SD) Göteborg

Sara Farre (V) Göteborg

Johanna Kristensson (V) Partille

Lena Jansson (V) Varekil

Michael Johansson (C) Vårgårda

Tina Haglund (C) Tranemo

Ann Malmberg (KD) Uddevalla

Gunnel Adler (MP) Alingsås

Arad Aslrousta (MP) Mölndal

Tina Hill (L) Lerum

Vakant (SD)

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg

Följande personer utses till nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023.

Erik Nilsson (S) Göteborg

Lena Nilsson (S) Trollhättan

Ulrika Månsson (S) Stenkullen från och med den 1 januari 2021

Rufus Rydh (M) Göteborg

Henrik Brandel (L) Göteborg

Vakant (SD)

Vakant (MP)

Vakant (C)

Ledamot i Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg

Regionfullmäktige godkänner Leo Welters avsägelse.

Anette Larsson (SD) Falköping nomineras till ledamot i Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023.

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan

Regionfullmäktige godkänner Michael Karlssons avsägelse.

Per Erik Norlin (S) Ed utses till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond

Willy Kiela (S) Göteborg och Roland Norlén (C) Västra Frölunda utses som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond för tiden till och med den 31 december 2021.

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands Museum

Regionfullmäktige godkänner Göran Olofssons avsägelse.

Platsen som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands Museum blir vakant tills vidare.

Val

Program
11 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Teckenspråkstolkad 30nov - 01dec 2020 Regionfullmäktige