Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Teckenspråkstolkad 30nov - 01dec 2020 Regionfullmäktige

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-2020-11-30--12-01/

Ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.

Krister Andersson (S) Fritsla och Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till ersättare i regionstyrelsen för tiden till det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång.

Ledamot i arvodesberedningen

Regionfullmäktige godkänner Sven Olssons avsägelse.

Platsen som ledamot i arvodesberedningen blir vakant tills vidare.

Ledamot och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.

Nicklas Attefjord (MP) Öckerö utses till ledamot i hälso-och sjukvårdsstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.

Nicklas Attefjord utses under samma tid till 1:e vice ordförande.

Ledamot och vice ordförande i södra patientnämnden

Mats Tolfsson (S) Borås utses till ledamot i södra patientnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Mats Tolfsson utses under samma tid till vice ordförande i södra patientnämnden.

Ersättare i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Regionfullmäktige godkänner Daniel Brandts avsägelse.

Platsen som ersättare för Socialdemokraterna blir vakant tills vidare.

Ersättare i västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna.

Amanda Brown Stjärnå (M) Mölndal utses till ledamot i västra hälso-och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 1 januari 2021.

Karin Olsson (M) Partille, Göran Hermansson (S) Hjälteby och Madeleine Libren (S) Lilla Edet utses under samma tid till ersättare i västra hälso-och sjukvårdsnämnden.

Ledamot i östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige godkänner Hannyah Jörtofts avsägelse.

Ersättare Magnus Harjapää (SD) Grästorp utses till ledamot i östra hälso-och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Jonas Larsson (SD) Falköping utses under samma tid till ersättare.

Ledamot i tandvårdsstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Florentina Pecis avsägelse.

Florentina Peci (S) Trollhättan utses till ledamot i tandvårdsstyrelsen för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ersättare i miljönämnden

Regionfullmäktige godkänner Mathilda Ohlssons avsägelse.

Tomas Karlsson (M) Billdal utses till ersättare i miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i fastighetsnämnden

Regionfullmäktige godkänner Micael Emilssons avsägelse.

Väinö Östhult (S) Borås utses till ersättare i fastighetsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i servicenämnden

Regionfullmäktige godkänner Ove Berlins avsägelse.

Jan Appelqvist Palmqvist (SD) Vänersborg utses till ledamot i servicenämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i naturbruksstyrelsen

Regionfullmäktige godkänner Viktor Sunds avsägelse.

Sandra Eliasson (C) Bollebygd utses till ersättare i naturbruksstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i styrelsen för Närhälsan

Regionfullmäktige godkänner att ersättaren Lucas Henriksson får behålla sin plats som ersättare i styrelsen för Närhälsan till och med 31 december 2022.

Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Peter Rosholm (S) Bollebygd utses till ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för tiden till och med den 31 december 2022.

Peter Rosholm utses under samma tid till vice ordförande.

Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Regionfullmäktige godkänner Bo Bergstens avsägelse.

Maria Bruckshaw (KD) Falköping utses till ledamot i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i Samordningsförbundet Insjöriket

Regionfullmäktige godkänner Angela Fast Torstenssons avsägelse

Kent Lagrell (M) Öckerö utses till ledamot i Samordningsförbundet Insjöriket för tiden från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg

Anette Karlsson (M) Mariestad utses till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.

Ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

Regionfullmäktige godkänner Tony Johanssons avsägelse.

Tina Ehn (MP) Hunnebostrand utses till ledamot i beredningen för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen för tiden till och med den 31 december 2022.

Ledamot i styrelsen för Regionteater Väst AB

Regionfullmäktige godkänner Sven Olssons avsägelse.

Platsen som ledamot i styrelsen för Regionteater Väst blir vakant tills vidare.

Nämndeman i Kammarrätten i Göteborg

Arash Charkhizadeh nominerad av (M) Göteborg utses till nämndeman i Kammarrätten i Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023

Nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige

Följande personer utses till nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige för tiden till och med den 31 december 2023

Nominerad av (S):

1. Billy Kaldemark Kungälv

2. Kaj Näsman Sollebrunn

3. Jacob Ceder Vänersborg

4. Lars Jonasson Göteborg

5. Dzevida Ramic Hisings Backa

Nominerad av (M):

1. Catharina Örtendahl Rylid Ulricehamn

2. Peter Forsling Göteborg

3. Britt-Marie Johansson Trollhättan

4. Henrik Sjöstrand Brännö

Nominerad av (SD):

1. Anna Silvén Göteborg

Nominerad av (V):

1. Sara Farre Göteborg

2. Johanna Kristensson Partille

3. Lena Jansson Varekil

Nominerad av (C):

1. Michael Johansson Vårgårda

2. Tina Haglund Tranemo

Nominerad av (KD):

1. Ann Malmberg Uddevalla

Nominerad av (MP):

1. Gunnel Adler Alingsås

2. Arad Aslrousta Mölndal

Nominerad (L)

1. Tina Hill Lerum

Nominerad av (SD)

1. Vakant

Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg

Följande personer utses till nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023.

Nominerad av (S):

1. Erik Nilsson Göteborg

2. Lena Nilsson Trollhättan

3. Ulrika Månsson Stenkullen från och med den 1 januari 2021

Nominerad av (M):

1. Rufus Rydh Göteborg

Nominerad av (L):

1. Henrik Brandel Göteborg

Nominerad av (SD):

1. Vakant

Nominerad av (MP):

1. Vakant

Nominerad av (C):

1. Vakant

Ledamot i Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg

Regionfullmäktige godkänner Leo Welters avsägelse.

Anette Larsson (SD) Falköping nomineras till ledamot i Etikprövningsmyndigheten, region Göteborg för tiden till och med den 31 december 2023.

Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan

Regionfullmäktige godkänner Michael Karlssons avsägelse.

Per Erik Norlin (S) Ed utses till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan för tiden till och med den 31 december 2022.

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond

Willy Kiela (S) Göteborg och Roland Norlén (C) Västra Frölunda utses som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Eduard Magnus musikfond för tiden till och med den 31 december 2021.

Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands Museum

Regionfullmäktige godkänner Göran Olofssons avsägelse.

Platsen som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands Museum blir vakant tills vidare.

Val

Program
11 av 26
Publicerad
tisdag 01 december 2020

Teckenspråkstolkad 30nov - 01dec 2020 Regionfullmäktige