Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om resenärer i kollektivtrafiken

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige

3. Interpellation av Alex Bergström (S) om att minska antalet resenärer i kollektivtrafken under peaktiderna

Alex Bergström (S) frågar Ulrika Frick (MP):

1. Är GrönBlå Samverkan intresserad av att utreda flexibla skolstarter med kommunalförbunden, Västkom och kommunerna i syfte att dämpa kollektivtrafikens kostnader och minska trängseln för resenärerna?

2. Är GrönBlå Samverkan intresserad av att pröva differentierad taxa, ett pilotprojekt, i någon av de större städerna i Västra Götaland?

Interpellationssvar: https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057354

Socialdemokraterna Interpellation Kollektivtrafik Alex Bergström Ulrika Frick

Program
3 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige