Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-15

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige

14. Östra sjukhuset ändring av tomträttsområde Sävenäs 165:1

15. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Läs om besluten: https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-13-april-2021/

Revidering

Program
12 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige