Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Miljömål 2030 för VG-regionens egna verksamheter

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige

13. Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter

Till miljömålen finns 20 delmål. Målet till 2045 är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser.

Syftet med miljömål 2030 är att bidra till visionen om Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv på en välmående planet. Detta innebär att VGR tar ansvar för att planetens resurser brukas på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden.

Miljömål 2030 utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, rådighet och miljöpåverkan. Miljömålen har tagits fram parallellt med mål för social hållbarhet 2030 och de samlar VGR:s ambitioner inom ekologisk och social hållbarhet.

Förslag till beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om eventuella förändringar i delmål kopplade till de beslutade miljömålen.

Beslut: enligt förslag

Läs mer: https://www.vgregion.se/aktuellt/press/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-13-april-2021/

Miljö

Program
11 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige