Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelser och ansvarsprövning

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige

9. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2020 års verksamhet

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under år 2020. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder, styrelser, beredningar och deras ledamöter.

Förslag till beslut: Regionfullmäktige beviljar med hänvisning till revisionsberättelserna regionstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2020.

Beslut: enligt förslag

Årsredovisning Ansvarsfrihet

Program
7 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige