Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om sjukhusens förutsättningar

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige

4. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om sjukhusens förutsättningar

Håkan Linnarsson (S) frågar Jonas Andersson (L):

1. Anser du att regionens sjukhus får rimliga förutsättningar för att öka tillgängligheten och korta köerna?

Interpellationssvar: https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/212615

Socialdemokraterna Interpellation Håkan Linnarsson Jonas Andersson

Program
4 av 17
Publicerad
tisdag 13 april 2021

Teckenspråkstolkad 13 april 2021 Regionfullmäktige