Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 26 oktober 2021

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

Program
1 av 16
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021