Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11-17

Regionfullmäktige 26 oktober 2021

11. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022

12. Sverigeförhandlingen: objektsgenomförandeavtal för Citybuss Backastråket

13. Förlängning av tillgänglighetsåtgärder och nyttjande av tillgänglighetsmedel 2022

14. Förtida upphörande av tomträtt upplåten i fastigheten Göteborg Änggården 718:140

15. Likvidation av Kust till Kust AB Diarienummer RS 2021-03881

16. Överlämnande av allmänna handlingar från styrelsen för sjukhusen i väster till styrelsen för regionhälsan avseende flyktingbarnmottagningen

17. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-26-oktober-2021/#:~:text=11.%20V%C3%A4stra%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mndens%20ekonomiska%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20inf%C3%B6r%202022%20(kl%2015%3A04)

Tilläggsbudget

Program
9 av 16
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021