Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Tilläggsbudget 2022

Regionfullmäktige 26 oktober 2021

10. Tilläggsbudget 2022 (kl 13.40)

Regionfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde om en tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022 som omfattar 962 miljoner kronor. Tilläggsbudgetens största poster är 330 miljoner kronor ytterligare till att korta köerna i vården och 500 miljoner kronor i stöd till sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen för omställningsarbetet och 95 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta specifika tillgänglighetskrav.

Tilläggsbudgeten är en förstärkning av Västra Götalandsregionens budget om drygt 60 miljarder kronor som antogs av regionfullmäktige i juni.

https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-26-oktober-2021/#:~:text=10.%20Till%C3%A4ggsbudget%202022,inte%20i%20beslutet.

Tilläggsbudget

Program
8 av 16
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021