Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om personal och bisysslor

Regionfullmäktige 26 oktober 2021

5. Interpellation av Carina Örgård (V) om "hur förhindrar vi att bisysslor knäcker vår personal?" (kl 11.06, återupptas kl 15:39)

Carina Örgård (V) frågar Linn Brandström (M), ordförande i personalutskottet, om "hur förhindrar vi att bisysslor knäcker vår personal?"

Interpellationssvar från Linn Brandström (M) (länk till sammanträdets handlingar)

https://www.vgregion.se/aktuellt/aktuella-beslut-fran-regionfullmaktige-och-regionstyrelsen/beslut-i-regionfullmaktige/regionfullmaktige-26-oktober-2021/#:~:text=Interpellationssvar%20fr%C3%A5n%20Linn%20Brandstr%C3%B6m%20(M)%20(l%C3%A4nk%20till%20sammantr%C3%A4dets%20handlingar)

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård

Program
4 av 16
Publicerad
tisdag 26 oktober 2021