Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation rekrytera barnmorskor till förlossningsvården

Regionfullmäktige 30 november 2021

Interpellation av Carina Örgård (V) om åtgärder för att klara av att rekrytera barnmorskor till förlossningsvården

Carina Örgård (V) frågar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) om rekrytering av barnmorskor till förlossningsvården:

* Är ni beredda att tillskjuta de riktade ekonomiska satsningarna som krävs för att uppnå tillräcklig bemanning på förlossningsklinikerna?

* Kommer ni att återkomma med konkreta förslag om vilka resurser som krävs för att ha tillräckligt många förlossningsplatser öppna?

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057366

4. Interpellation av Birgit Lövkvist (V) om åtgärder för att klara av och behålla sjuksköterskor i heldygnsvården (ärendet utgår)

Vänsterpartiet Interpellation Carina Örgård Förlossningsvården

Program
3 av 12
Publicerad
tisdag 30 november 2021