Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Regionfullmäktige 30 november 2021

7. Interpellation av Mariette Risberg (D) om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Mariette Risberg (D) frågar Gustaf Josefson (M), ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om avancerad sjukvård i hemmet (ASIH):

* Hur kommer det sig att ni godtagit detta tjänstemannabeslut utan politisk förankring?

* Kommer ni att dra tillbaka tjänstemännens beslut kring arbetsförändringen kring avancerad sjukvård i hemmet, för politisk beredning då det inte förefaller vara ett korrekt förfarande?

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057366

Interpellation Mariette Risberg Demokraterna ASIH

Program
12 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021