Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att utveckla sjukresor

Regionfullmäktige 30 november 2021

11. Motion av Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) om att utveckla sjukresor

Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) har i en motion föreslagit att:

a) återinföra att färdtjänsttillstånd är tillräckligt intyg för att vid sjukresor få åka med taxi

b) även fortsättningsvis låta personer med färdtjänsttillstånd, utan avgift, ha med sig följeslagare vid sjukresa med taxi.

Beslut: Regionfullmäktige bifaller motionen

Motion Socialdemokraterna Hanne Jensen Sjukresa Helena Thelin

Program
7 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021