Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om vårdsamordnare till barn och unga med psykisk ohälsa

Regionfullmäktige 30 november 2021

12. Motion från Carina Örgård (V) med flera om vårdsamordnare till barn och unga med psykisk ohälsa

Carina Örgård (V), Birgit Lövkvist (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att:

a) utreda möjligheten att införa funktionen vårdsamordnare för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och

b) komma med förslag om var i organisationen funktionen bör finnas.

Regionstyrelsen bedömer att motionen kan anses besvarad eftersom det redan pågår arbeten inom området i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Psykisk hälsa Barn och unga

Program
8 av 12
Publicerad
onsdag 01 december 2021